Privacy Policy

English version coming soon.

PRIVACY VERKLARING Zavi B.V.

Zavi B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Hedel (5321JJ) aan de A rchitronlaan 2-60, hierna te noemen “Zavi B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Zavi B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de A lgemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Zavi B.V. u over de manier waarop Zavi B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Zavi B.V. worden aangeboden op www.zavimed.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1. Persoonlijk
Zavi B.V. gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Zavi B.V. past wat u op www.zavimed.com ziet aan op uw interesses. Zavi B.V. gebruikt daarvoor
bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2. Doel
Zavi B.V. verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.zavimed.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de
verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Zavi B.V. gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. W ij
gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van
persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Zavi B.V..

3. Bestelling
Voor uw bestelling heeft Zavi B.V. uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte
houden over uw bestelling. Zavi B.V. verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
A ls u op www.zavimed.com bij een externe verkoper bestelt, geeft Zavi B.V. uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Zavi B.V. dat doet.

4. Uw account
In uw account op www.zavimed.com slaat Zavi B.V. onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw
eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5. Klantenservice
U kunt bellen, e-mailen & chatten met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Zavi B.V. registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Zavi B.V. gebruik van een andere partij voor
het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6. Nieuwsbrieven
u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Zavi B.V. heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Zavi B.V. samen op basis van uw
gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Zavi B.V. meer wilt ontvangen,
kunt u zich afmelden via de uitschrijf-link onder elke nieuwsbrief.

7. Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Zavi B.V. over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Zavi B.V. bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8. Prijsvragen
A ls u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Zavi B.V. om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9. Persoonlijk winkelen
Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.zavimed.com houdt Zavi B.V. uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan Zavi B.V. haar aanbod aan u daarop aanpassen. Zavi B.V.
gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen. Lees op https://zavimed.com/about/privacy-policy/ meer over cookies en hoe u ze uit kunt zetten.

10. Verbetering van diensten Zavi B.V.
Zavi B.V. kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. A ls derden dat onderzoek voor Zavi B.V. uitvoeren,
geeft Zavi B.V. uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

11. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Zavi B.V. gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Zavi B.V. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan Zavi B.V. uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een
rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

12. Achteraf betalen
A ls u artikelen koopt en niet meteen betaalt, kan Zavi B.V. uw kredietwaardigheid toetsen. Zavi B.V. kan daarbij gebruikmaken van externe bureaus/derden. Voor dat onderzoek kan Zavi B.V. uw
gegevens aan anderen verstrekken, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken.

13. Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt
Zavi B.V. deze gegevens net zoals die van andere klanten van Zavi B.V..

14. Andere doeleinden
Tot slot kan Zavi B.V. uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1. Zavi B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Zavi B.V. voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Zavi B.V. een overeenkomst heeft gesloten
waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Zavi B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1. Zavi B.V. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Zavi B.V. ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@zavimed.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de
website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1. Het is mogelijk dat Zavi B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te
worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden
gewijzigd. Sommige functies op www.zavimed.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Zavi B.V.

1. Zavi B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die
Zavi B.V. verwerkt ten behoeve van www.zavimed.com. Zavi B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten
van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1. Zavi B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.zavimed.com, tenzij Zavi B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is
persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. Zavi B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.zavimed.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van
www.zavimed.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.zavimed.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 23-05-2018.